تیم هلال احمر امارات شرایط بشردوستانه یتیمان را تحت برنامه حمایت خود در مصر بازرسی می کند

تیم هلال احمر امارات شرایط بشردوستانه یتیمان را تحت برنامه حمایت خود در مصر بازرسی می کند
قاهره، 6 ژانویه 2024 (وام) - تعداد کودکان یتیم تحت حمایت هلال احمر امارات در 20 استان در جمهوری عربی مصر به 8365 یتیم رسیده است و ارزش برنامه های حمایت از یتیم در مصر از زمان تأسیس تا کنون اکنون به بیش از 219 میلیون درهم رسیده است.این ارقام پس از سفر کاری یک هیئت هلال احمر امارات به مصر منتشر شد که