کمیته پزشکی سازمان بهداشت دبی ویرایش دوم دستورالعمل های به روز شده را صادر می کند

کمیته پزشکی سازمان بهداشت دبی ویرایش دوم دستورالعمل های به روز شده را صادر می کند
دبی، 2 ژانویه 2024 (وام) -- کمیته پزشکی عمومی سازمان بهداشت دبی نسخه دوم دستورالعمل های خود را برای همه کارمندان دولت دبی و مشتریان خارجی صادر کرده است.این امر پس از انجام به‌روزرسانی‌های لازم و تأیید کمیته‌های پزشکی در سطح ایالتی انجام می‌شود تا به عنوان مرجع تصمیم‌گیری مطابق با قوانین مربوطه عمل ک