حاکم شارجه بودجه سال 2024 شارجه را به مبلغ 40.832 میلیارد درهم تصویب کرد

حاکم شارجه بودجه سال 2024 شارجه را به مبلغ 40.832 میلیارد درهم تصویب کرد
شارجه، 2 ژانویه 2024 (وام) – جناب شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی، عضو شورای عالی و حاکم شارجه، بودجه عمومی شارجه را برای سال 2024 تصویب کرد که مجموع هزینه‌های آن به حدود 40.832 میلیارد درهم می‌رسد. بزرگترین بودجه در تاریخ امارت است، بودجه ای که به پایداری مالی، تضمین زندگی مناسب و تضمین امنیت اجتماع