امارات متحده عربی با عزم برای گسترش اصول صلح، ثبات و رفاه از طریق ادامه مشارکت، همکاری و گفتگو وارد سال 2024 می شود

امارات متحده عربی با عزم برای گسترش اصول صلح، ثبات و رفاه از طریق ادامه مشارکت، همکاری و گفتگو وارد سال 2024 می شود
ابوظبی، 1 ژانویه 2024 (وام) -- امارات متحده عربی بر اساس دستورات رهبری خردمندانه خود، با عزم قاطعانه برای گسترش اصول صلح، ثبات و رفاه در منطقه و فراتر از آن با ادامه تقویت مشارکت ها، تقویت همکاری های چندجانبه و تقویت گفتگوهای معنادار وارد سال 2024 می شود.اصول سیاست خارجیپس از یک سال همکاری فعال با ج