شخبوط بن نهیان از انبارهای کمک های امدادی اماراتی که به نوار غزه در العریش مصر ارسال شده است بازدید کرد

شخبوط بن نهیان از انبارهای کمک های امدادی اماراتی که به نوار غزه در العریش مصر ارسال شده است بازدید کرد
العریش، 31 دسامبر 2023 (وام) - شیخ شخبوط بن نهیان بن مبارک آل نهیان وزیر کشور و هیئت همراه امارات از انبارهای کمک های امدادی اماراتی به نوار غزه در شهر العریش در جمهوری عربی مصر بازدید کردند.این تور بخشی از عملیات بشردوستانه "شوالیه گالانت 3" بود که به دستور رئیس جمهور اعلیحضرت شیخ محمد بن زاید آل ن