توافق نامه های مشارکت اقتصادی جامع امارات در سال 2023 زمینه جدیدی را ایجاد می کند

ابوظبی، 1 ژانویه 2024 (وام) – دکتر ثانی الزیودی، وزیر تجارت خارجی، گفت که برنامه توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع امارات متحده عربی (CEPA) در سال 2023 با سه توافق اجرا شده، دو قرارداد دیگر امضا شده و در انتظار اجرا و چهار مورد توافق شده، از رشد تصاعدی برخوردار بوده است. تعداد کل شرکای CEPA از زمان راه