امارات، نگاهی اجمالی به سال پرهیاهوی پایداری

امارات، نگاهی اجمالی به سال پرهیاهوی پایداری
ابوظبی، 31 دسامبر 2023 (وام) -- امارات در سال 2023 خداحافظی می کند، زیرا سالی که "سال پایداری" نامیده شده است با مسیرهایی با موفقیت در طیف گسترده ای از بخش ها، چه در سطح محلی و چه در سطح جهانی، به پایان می رسد.محرک پایداری- اوج بیست و هشتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP28) در "اجماع ا