مقامات امارات متحده عربی متهم گرگلی فرانک را به بلژیک تحویل می دهند

ابوظبی، 29 دسامبر 2023 (وام) –  امروز، در 29 دسامبر 2023، مقامات امارات متحده عربی Gergely Franc، یک تبعه آلبانیایی را به اتهام قتل عمد، به مقامات مربوطه در بلژیک پس از درخواست استرداد ارائه شده به دولت امارات تحویل دادند.متهم طبق توافقنامه استرداد به امضای امارات متحده عربی و پادشاهی بلژیک به مقاما