کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد اصول راهنمای ابوظبی در مورد تهدیدات ناشی از استفاده از سیستم های هواپیمای بدون سرنشین برای اهداف تروریستی را تصویب کرد

نیویورک، 31 دسامبر 2023 (وام) – کمیته مبارزه با تروریسم (CTC) شورای امنیت سازمان ملل متحد «اصول راهنمای ابوظبی» را تصویب کرد و آنها را به عنوان سند رسمی شورا در دوران ریاست امارات متحده عربی بر CTC در پایان دوره عضویت این در شورای امنیت منتشر کرد. این دستاورد مهم مجموعه ای از دستورالعمل ها را ایجاد