سازمان کشاورزی و ایمنی غذا ابوظبی طرح بلندپروازانه ای را برای گسترش استفاده از آب بازیافتی در مزارع ابوظبی راه اندازی کرد

ابوظبی، 8 ژانویه 2024 (وام) -- سازمان کشاورزی و ایمنی غذایی ابوظبی (ADAFSA) از تحویل آب بازیافتی به بیش از 1600 مزرعه در مناطق الخاتم، الخزنه و النهضه خبر داد.به عنوان بخشی از یک طرح بلندپروازانه برای گسترش استفاده از آب بازیافتی برای آبیاری مزارع در امارت ابوظبی.ADAFSA با شرکای استراتژیک خود، وزارت