داستان نورهان: سفری شفابخش با ابتکارات نجیب امارات در قبال فلسطینیان

داستان نورهان: سفری شفابخش با ابتکارات نجیب امارات در قبال فلسطینیان
ابوظبی، 6 ژانویه 2024 (وام) - در نوامبر 2023، در میان سایه های بیماری، پرتو امیدی بر نورهان جمیل عابد تابید. نورهان با ابتکار سخاوتمندانه امارات متحده عربی برای معالجه 1000 بیمار سرطانی از غزه، وارد امارات شد. تشخیص سرطان خون برای دو سال و نیم دردناک؛ درمان او در غزه نامطمئن بود و دائماً توسط بحران