شارجه میزبان هفتمین کنفرانس بین المللی زبان عربی است

شارجه میزبان هفتمین کنفرانس بین المللی زبان عربی است
هفتمین کنفرانس بین المللی زبان عربی (IALC) امروز سه شنبه، 16 ژانویه، با حمایت دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی، عضو شورای عالی و حاکم شارجه آغاز می شود.این رویداد دو روزه که توسط مرکز آموزشی زبان عربی برای کشورهای خلیج (ALECGS) سازماندهی شده است، 197 سخنران و متخصص از 23 کشور را برای بررسی موضوع: "آمو