شارجه حاکم دپارتمان دیجیتال شارجه را تأسیس می کند

شارجه حاکم دپارتمان دیجیتال شارجه را تأسیس می کند
شارجه، 11 ژانویه 2024 (وام) -- دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی، عضو شورای عالی و حاکم شارجه، فرمان امیری مبنی بر ایجاد «دپارتمان دیجیتال شارجه» را صادر کرد.این فرمان تصریح می‌کند که یک اداره دولتی در امارت شارجه به نام «اداره دیجیتال شارجه» ایجاد می‌شود که شخصیت حقوقی و ظرفیت انجام وظایف خود را داشته