حاکمان امارات سالگرد به قدرت رسیدن سلطان عمان را تبریک می گویند

امارات، 11 ژانویه 2024 (وام) –  اعلیحضرت اعضای شورای عالی و حاکمان امارات پیام های تبریکی به سلطان هیثم بن طارق آل سعید عمان به مناسبت سالگرد به قدرت رسیدن او  ارسال کردند.پیام ها ارسال شد توسط اعلیحضرت دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی از شارجه، شیخ حمد بن راشد النعیمی از عجمان، شیخ حمد بن محمد شرقی ا