یک مورخ از نسل قدیمی تر می خواهد که در نگرش بدبینانه نسبت به جوانان تجدید نظر کنند

یک مورخ از نسل قدیمی تر می خواهد که در نگرش بدبینانه نسبت به جوانان تجدید نظر کنند
توسط بینسال عبدالقادرابوظبی، 11 ژانویه 2024 (وام) -- پروفسور دیلیپ منون، مورخ مشهور، استدلال می کند که نسل مسن باید در نگرش نادیده انگاشته خود نسبت به جوانانی که عمیقاً متعهد به مقابله با مسائل مبرمی مانند تغییرات آب و هوا هستند، تجدید نظر کند.وی در مورد این بحث که آیا برخی از جوانان به جای موضوعات