اجلاس 1 میلیارد فالوور دومین دوره را با بیش از 300 میلیون مشارکت در رسانه های اجتماعی به پایان رساند

اجلاس 1 میلیارد فالوور دومین دوره را با بیش از 300 میلیون مشارکت در رسانه های اجتماعی به پایان رساند
دبی، 11 ژانویه 2024 (وام) – اجلاس 1 میلیارد فالوور دومین دوره خود را در روز پنجشنبه در دبی به پایان رساند و بر اهمیت تولید محتوای دیجیتال و نقش به سرعت در حال تحول آن در ارتباطات، یادگیری و سرگرمی در منطقه و سراسر جهان تاکید کرد.این رویداد که توسط آکادمی رسانه های جدید در 10 تا 11 ژانویه برگزار شد،