هیئت مدیره تأسیس داروی امارات طرح تشکیل 100 روزه برای ایجاد نهاد نظارتی جدید را تصویب کرد

هیئت مدیره تأسیس داروی امارات طرح تشکیل 100 روزه برای ایجاد نهاد نظارتی جدید را تصویب کرد
ابوظبی، 12 ژانویه 2024 (وام) – پس از تشکیل آن توسط کابینه امارات در نوامبر 2023 و برگزاری جلسه افتتاحیه آن در ماه گذشته، هیئت مدیره مؤسسه دارویی امارات (EDE) در دومین جلسه خود در مورد اولین برنامه 100 روزه برای تشکیل نهاد جدید فدرال که وظیفه نظارت بر مقررات کلیه محصولات پزشکی و دارویی در امارات را ب