محمد بن راشد مجموعه ای از پروژه های رفاهی را در دستور کار 33 اجتماعی دبی تایید می کندمحمد بن راشد مجموعه ای از پروژه های رفاهی را در دستور کار 33 اجتماعی دبی تایید می کند

محمد بن راشد مجموعه ای از پروژه های رفاهی را در دستور کار 33 اجتماعی دبی تایید می کندمحمد بن راشد مجموعه ای از پروژه های رفاهی را در دستور کار 33 اجتماعی دبی تایید می کند
دبی، 14 ژانویه 2024 (وام) -- اعلیحضرت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس جمهور، نخست وزیر و حاکم دبی، مجموعه ای از پروژه های تحول آفرین را برای سال 2024 به عنوان بخشی از دستور کار 33 اجتماعی دبی تصویب کرد.برنامه اجتماعی دبی 33 که اخیراً توسط اعلیحضرت راه اندازی شد، از موضوع کلی «خانواده: بنیاد مل