محمد بن راشد در مراسم عروسی شرکت کرد

محمد بن راشد در مراسم عروسی شرکت کرد
دبی، 13 ژانویه 2024 (وام) – اعلیحضرت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس جمهور، نخست وزیر و حاکم دبی، امروز در مراسم جشنی که سلطان بن علی بن سلطان آل سبوسی به مناسبت عروسی پسرش علی با دختر صالح بن امحی بن حمید المنصوری، در دبی برگزار کرده بود، شرکت کرد.اعلیحضرت شیخ محمد را حضرت شیخ مکتوم بن محمد ب