بررسی WEF پیش بینی می کند که عدم قطعیت اقتصادی در سال 2024 پیش بینی می شود

بررسی WEF پیش بینی می کند که عدم قطعیت اقتصادی در سال 2024 پیش بینی می شود
داووس، 15 ژانویه 2024 (وام) – یک نظرسنجی از اقتصاددانان ارشد جهانی توسط مجمع جهانی اقتصاد (WED) امروز پیش بینی کرد که اقتصاد جهانی شاهد سالی پر از رکود و عدم اطمینان باشد که با بادهای معکوس ناشی از شرایط سخت مالی، تنش های ژئوپلیتیکی و افزایش هوش مصنوعی مواجه خواهد شد.بر اساس آخرین چشم انداز اقتصاددا