سلطان الجابر: "شامل یک عامل کلیدی در موفقیت ما. COP28 باید یک COP عمل باشد، COP برای همه

سلطان الجابر:
ابوظبی، 15 ژانویه 2024 (وام –  دکتر سلطان بن احمد الجابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته و رئیس COP28 به خبرگزاری امارات (وام) گفت: امارات متحده عربی باید به نقش خود در دستیابی به این نتیجه واقعاً تاریخی که در بیست و هشتمین دوره کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل به دست آمد بسیار افتخار کند.چشم انداز