تأثیر اقتصادی و مطالعه جهانی DP: رهبران تجاری نسبت به تجارت در سال 2024 خوش بین هستند

تأثیر اقتصادی و مطالعه جهانی DP: رهبران تجاری نسبت به تجارت در سال 2024 خوش بین هستند
داووس، 16 ژانویه 2024 (وام) – بر اساس تحقیقات جدید اکونومیست ایمپکت و دی پی ورلد که امروز در مجمع جهانی اقتصاد رونمایی شد، علیرغم چالش های سال 2023 و تشدید تنش های ژئوپلیتیکی، رهبران کسب و کار به طرز شگفت انگیزی برای سال 2024 خوش بین هستند.محرک اصلی این باور رو به رشد است که فناوری کارایی و انعطاف‌پ