ریاست پنجاه و دومین نشست کمیته دائمی فناوری اطلاعات و ارتباطات عربی در ابوظبی را امارات متحده عربی بر عهده دارد

ریاست پنجاه و دومین نشست کمیته دائمی فناوری اطلاعات و ارتباطات عربی در ابوظبی را امارات متحده عربی بر عهده دارد
ابوظبی، 16 ژانویه 2024 (وام) - ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، میزبان پنجاه و دومین نشست کمیته دائمی ICT عرب در 15 ژانویه 2024 به مدت دو روز بود.این نشست توسط امارات متحده عربی به نمایندگی از محمد الرمسی، معاون مدیر کل بخش مخابرات TDRA برگزار شد.هیئت هایی از کشورهای مختلف عربی، دبیرخانه فنی شورای