وزرا: کمپین "سردترین زمستان جهان" موقعیت امارات متحده عربی را به عنوان یک مقصد برتر گردشگری جهانی تقویت می کندوزرا: کمپین "سرحال ترین زمستان جهان" موقعیت امارات متحده عربی را به عنوان یک مقصد برتر گردشگری جهانی تقویت می کند

وزرا: کمپین
ابوظبی، 16 ژانویه 2024 (وام) –  وزیران و مقامات امارات متحده عربی در نهادهای دولتی محلی و فدرال مجدداً تأکید کردند که فصل چهارم کمپین «سردترین زمستان جهان» نقطه عطفی در تثبیت موقعیت امارات متحده عربی در خط مقدم گردشگری جهانی است.کمپین امسال توسط اعلیحضرت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس جمهور و