Intersec 2024 نوآوری، فناوری در پیشگیری از آتش سوزی را به نمایش می گذارد

Intersec 2024 نوآوری، فناوری در پیشگیری از آتش سوزی را به نمایش می گذارد
دبی، 16 ژانویه 2024 (وام) – ایمنی آتش نشانی امروز در Intersec 2024 که بزرگترین گردهمایی متخصصان آتش نشانی و اضطراری در جهان است، اولویت اصلی بود. بخش آتش نشانی و ایمنی نمایشگاه توسط دفاع مدنی دبی میزبانی می شود و شامل 400 غرفه دار داخلی و بین المللی است.این رویداد آخرین فناوری های آتش نشانی و بهترین