شارجه پذیرای 550 ورزشکار زن از 14 کشور برای هفتمین دوره AWST است

شارجه پذیرای 550 ورزشکار زن از 14 کشور برای هفتمین دوره AWST است
شارجه، 17 ژانویه 2024 (وام) -- شارجه قرار است میزبان هفتمین دوره مورد انتظار مسابقات ورزشی زنان عرب (AWST) باشد که با حضور 550 ورزشکار زن که 61 تیم از 14 کشور را تشکیل می دهند.این رویداد که توسط بنیاد ورزش زنان شارجه و تحت حمایت خانم جواهر بنت محمد القاسمی، همسر اعلیحضرت حاکم شارجه و رئیس ورزش زنان