مصدر شهر اولین مسجد خود را با تمرکز بر جامعه و محیط زیست افتتاح می کند

مصدر شهر اولین مسجد خود را با تمرکز بر جامعه و محیط زیست افتتاح می کند
مصدر سیتی، مرکز پایداری و نوآوری مستقر در ابوظبی که تمام شهرها را به عنوان راه حلی برای تغییر اقلیم اختصاص داده است، اولین مسجد خود را به نام مسجد استیداما افتتاح کرده است.سازه جدید گنبدی به مساحت 500 متر مربع، واقع در پارک مصدر، دارای بالاترین استانداردهای بین المللی پایداری است و می تواند 335 نماز