امارات میزبان پنجاه و هفتمین نشست کمیته فنی شورای همکاری خلیج عرب برای مقامات بازنشستگی مدنی و تامین اجتماعی

دبی، 19 ژانویه 2024 (وام) -- امارات متحده عربی میزبان پنجاه و هفتمین نشست کمیته فنی دائمی مقامات بازنشستگی مدنی و تامین اجتماعی در منطقه شورای همکاری خلیج عرب از 22 تا 24 ژانویه 2024 در دبی است.نمایندگان و شرکت کنندگان از مقامات بازنشستگی مدنی و تامین اجتماعی از سراسر منطقه شورای همکاری خلیج عرب  در