مطر الطیار: 262 میلیارد درهم صرفه جویی انباشته از طریق سرمایه گذاری در پروژه های زیرساخت جاده ها و حمل و نقل 2006-2023

مطر الطیار: 262 میلیارد درهم صرفه جویی انباشته از طریق سرمایه گذاری در پروژه های زیرساخت جاده ها و حمل و نقل 2006-2023
دبی، 18 ژانویه (وام) – مطر الطایر، مدیر کل و رئیس هیئت مدیره اجرایی سازمان راهداری و حمل و نقل (RTA)،نشان داد که صرفه جویی انباشته از سرمایه گذاری های دولتی قابل توجه دولت دبی در توسعه زیرساخت های جاده ها و شبکه های حمل و نقل از سال 2006 تا 2023 بالغ بر 262 میلیارد درهم بوده است.این صرفه جویی در درج