حساب های آب در دبی تا پایان سال 2023 به 1,048,913 می رسد

حساب های آب در دبی تا پایان سال 2023 به 1,048,913 می رسد
دبی، 20 ژانویه 2024 (وام) – سعید محمد الطایر، MD و مدیر عامل اداره برق و آب دبی (DEWA)، فاش کرده است که تعداد حساب های آب DEWA تا پایان سال 2023 به 1,048,913 حساب در مقایسه با 995,478 حساب تا پایان سال 2022 رسیده است که حدوداً افزایش 5.1 رصد یافته است.این افزایش نشان دهنده رونق اقتصادی دبی و افزایش