هند اتحاد جهانی برای توسعه تحت رهبری زنان را راه‌اندازی می‌کند که یک ابتکار G20 است

هند اتحاد جهانی برای توسعه تحت رهبری زنان را راه‌اندازی می‌کند که یک ابتکار G20 است
دهلی نو، 20 ژانویه 2024 (وام) -- دیروز هند "اتحاد برای خیر جهانی، برابری جنسیتی و برابری" را راه اندازی کرد.وزارت توسعه زنان و کودکان هند، وزارت اصلی این اتحاد جهانی، گفت: «ایده این ابتکار از بیانیه پایانی نشست گروه بیست (G20) در سپتامبر و تعهد پایدار هند به آرمان زنان به وجود آمد. توسعه."این راه ان