امارات پلتفرم «ما امارات برای اطلاعات استراتژیک 2031» را با مشارکت مجمع جهانی اقتصاد راه اندازی کرد

امارات پلتفرم «ما امارات برای اطلاعات استراتژیک 2031» را با مشارکت مجمع جهانی اقتصاد راه اندازی کرد
داووس، 18 ژانویه 2024 (وام) -- دولت امارات متحده عربی و مجمع جهانی اقتصاد (WEF) یک قرارداد مشارکت برای توسعه پلت فرم "ما امارات متحده عربی برای اطلاعات استراتژیک 2031" امضا کردند.که نشان دهنده یک مدل دیجیتال با استفاده از هوش مصنوعی است که بهترین منابع دانش جهانی و کارشناسان بین المللی در بخش های مخ