مقامات: وزارت صنعت و فناوری پیشرفته پیشتاز رشد سریع جهانی بخش صنعتی امارات است

مقامات: وزارت صنعت و فناوری پیشرفته پیشتاز رشد سریع جهانی بخش صنعتی امارات است
ابوظبی، 18 ژانویه 2024 (وام) – مقامات امارات تاکید کردند که بخش صنعتی امارات در سال 2023 به رشد و تحول قابل توجهی دست یافت که به واسطه مشارکت قوی بین وزارت صنعت و فناوری پیشرفته (MOIAT) و بخش خصوصی و راه اندازی استراتژی وزارت امور خارجه به نام عملیات 300 میلیاردی انجام شد.در اظهارات خود، آنها توضیح