جواهر القاسمی به هیئت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مصر گفت: جامعه جهانی پناهندگان واقعاً به حمایت مستمر و مستمر نیاز دارد

جواهر القاسمی به هیئت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مصر گفت: جامعه جهانی پناهندگان واقعاً به حمایت مستمر و مستمر نیاز دارد
قاهره، 19 ژانویه 2024 (وام) –  خانم جواهر بنت محمد القاسمی، همسر اعلیحضرت حاکم شارجه، رئیس بنیاد قلب بزرگ (TBHF) و مدافع برجسته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای کودکان پناهنده، تاکید کرده است که واقعیت های کنونی جامعه جهانی پناهندگان بینشی را به جمع ما ارائه می دهد. او تعهد پرشور خود را برای