شرکت امارات متحده عربی در پنجاه و چهارمین دوره مجمع جهانی اقتصاد 2024 به پایان رسید

شرکت امارات متحده عربی در پنجاه و چهارمین دوره مجمع جهانی اقتصاد 2024 به پایان رسید
امارات امروز به حضور موفقیت آمیز خود در پنجاه و چهارمین دوره مجمع جهانی اقتصاد (WEF) 2024 که در پنج روز گذشته در اینجا برگزار شد، پایان داد.امسال بیش از 100 شخصیت برجسته از جمله رهبران شرکت‌ها، بخش خصوصی و مقامات دولتی در چندین جلسه، میزگردها، کنفرانس‌ها و نشست‌های دوجانبه شرکت کردند.امارات متحده عر