شریک رسانه رسمی WAM برای جایزه تعالی کشاورزی شیخ منصور بن زاید

شریک رسانه رسمی WAM برای جایزه تعالی کشاورزی شیخ منصور بن زاید
ابوظبی، 19 ژانویه 2024 (وام) –  سازمان کشاورزی و ایمنی غذا ابوظبی (ADAFSA) قرارداد همکاری با خبرگزاری امارات (وام) امضا کرده است که به موجب آن وام به عنوان شریک رسانه ای برای دومین دوره جایزه تعالی کشاورزی شیخ منصور بن زاید معرفی می شود.این قرارداد توسط سعید البحری سالم العامری، مدیر کل ADAFSA و محم