امارات متحده عربی مدل الهام بخش خود را در تقویت مشارکت های اقتصادی و ترویج رشد تجارت بین المللی به نمایش می گذارد

امارات متحده عربی مدل الهام بخش خود را در تقویت مشارکت های اقتصادی و ترویج رشد تجارت بین المللی به نمایش می گذارد
داووس، سوئیس، 18 ژانویه 2024 (وام) -- وزرای امارات متحده عربی طی نشستی با عنوان "امارات متحده عربی: پیمایش در جهان تکه تکه"، در پنجاه و چهارمین دوره مجمع جهانی اقتصاد (WEF)، مدل الهام بخش دولت امارات را در تقویت مشارکت های اقتصادی به نمایش  ترویج رشد تجارت بین المللی و ایجاد پل های همکاری با کشورهای