هفته گمرک دبی امنیت و انعطاف تجارت جهانی را افزایش می دهد

هفته گمرک دبی امنیت و انعطاف تجارت جهانی را افزایش می دهد
دبی، 22 ژانویه 2024 (وام) -- نهمین دوره هفته گمرک دبی با موضوع "توانمندسازی دیجیتال: ایجاد مشارکت های تاثیرگذار" آغاز شد و بر اهمیت پرورش مشارکت های هدفمند و تقویت توسعه آنها تاکید کرد.هدف از این رویداد تأکید بر ایجاد اتحادهای جدید برای تسهیل تجارت، تضمین امنیت مرزها و افزایش انعطاف پذیری زنجیره های