رشد 23.1 درصدی مشارکت زنان در بخش خصوصی: MoHRE

رشد 23.1 درصدی مشارکت زنان در بخش خصوصی: MoHRE
وزارت منابع انسانی و امارات (MoHRE) فاش کرد که مشارکت زنان در بخش خصوصی در سال 2023 نسبت به سال 2022 23.1 درصد رشد داشته است.امارات متحده عربی به طور مستمر در راستای ارتقای تعادل جنسیتی، توانمندسازی زنان در همه زمینه‌ها، بهبود محیط کار، فراهم کردن فرصت‌های برابر برای زنان در بخش‌های مختلف، و توسعه