مدیر کل WHO روز اختصاصی بهداشت COP28 را تبریک می گوید

مدیر کل WHO روز اختصاصی بهداشت COP28 را تبریک می گوید
ژنو، 22 ژانویه 2024 (وام) -- دکتر تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت (WHO)، نتایج بیست و هشتمین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد (COP28) به میزبانی امارات را ستود که برای اولین بار در تاریخ COP یک روز بهداشت را اختصاص داد.مدیر کل WHO در سخنان افتتاحیه خود در یکصد و پنجاه و