امارات در نشست فوق العاده شورای اتحادیه عرب درباره فلسطین شرکت می کند

امارات در نشست فوق العاده شورای اتحادیه عرب درباره فلسطین شرکت می کند
قاهره، 23 ژانویه 2024 (وام) - امارات متحده عربی در نشست فوق العاده شورای اتحادیه عرب در مورد فلسطین که دیروز در قاهره مصر برگزار شد، شرکت کرد.مریم خلیفه آل کعبی، سفیر امارات در مصر و نماینده دائم اتحادیه عرب در راس هیئت امارات بود.سفیر الکعبی در سخنرانی خود در مقر اتحادیه عرب تاکید کرد که امارات به