بازدید خالد بن محمد بن زاید از جشنواره الحسن

بازدید خالد بن محمد بن زاید از جشنواره الحسن
ابوظبی، 23 ژانویه 2024 (وام) --جناب  شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی و رئیس شورای اجرایی ابوظبی از جشنواره الحسن بازدید کرد. که سازمان‌دهی شده توسط وزارت فرهنگ و گردشگری - ابوظبی  از 19 تا 28 ژانویه 2024، در سایت تاریخی الحسن.در طول این بازدید، جناب از نمایشگاه‌های صنایع دستی، کارگا