بیش از 157000 بازدید کننده در دومین دوره از الفریج در دبی شرکت می کنند

بیش از 157000 بازدید کننده در دومین دوره از الفریج در دبی شرکت می کنند
شهرداری دبی موفقیت چشمگیر دومین نسخه خود از سوق الفریج را اعلام کرد، یک ابتکار منحصر به فرد با هدف حمایت از کارآفرینان کوچک و داخلی در ترویج محصولات خود. این رویداد شاهد حضور چشمگیر بیش از 157000 بازدیدکننده بود که نسبت به 95000 بازدیدکننده فصل اول 50 درصد افزایش قابل توجهی را نشان داد.جشن های سوق