امارات متحده عربی با چالش های آب و هوایی مقابله می کند و آینده ای پایدار را از طریق گفتگوهای ملی ترسیم می کند

ابوظبی در 24 ژانویه 2024 (وام) – گفت و گوی ملی در مورد جاه طلبی آب و هوا (NDCA) که توسط وزارت محیط زیست و تغییرات آب و هوایی راه اندازی شد، بستری را برای مدیریت بحث های سازنده و تبادل ایده ها و دیدگاه ها بین سهامداران و شرکای دولت و بخش خصوصی در مورد راه های افزایش پایداری زیست محیطی و کاهش اثرات تغ