شرکت دفاعی و امنیتی هوبارا نوآوری های خود را در UMEX2024 برجسته می کند

شرکت دفاعی و امنیتی هوبارا نوآوری های خود را در UMEX2024 برجسته می کند
ابوظبی، 24 ژانویه 2024 (وام) -- شرکت دفاعی و امنیتی هوبارا طیف وسیعی از سیستم های بدون سرنشین، راه حل های آموزشی و برنامه های کاربردی خود را در طول شرکت خود در نمایشگاه UMEX 2024 برجسته می کند.عمار قویدر، مدیر فروش و توسعه در این شرکت، به خبرگزاری امارات (وام) گفت: "Houbara یک سرمایه گذاری مشترک MGE