شورای زنان تجاری دبی و اوراکل برای ارتقای مهارت 500 زن حرفه ای و کارآفرین در حوزه هوش مصنوعی همکاری می کنند

شورای زنان تجاری دبی و اوراکل برای ارتقای مهارت 500 زن حرفه ای و کارآفرین در حوزه هوش مصنوعی همکاری می کنند
دبی، 24 ژانویه 2024 (وام) – شورای زنان تجاری دبی (DBWC) و اوراکل امروز ابتکار "sAIDaty" را راه اندازی کردند که با هدف تقویت مهارت های هوش مصنوعی (AI) در میان زنان حرفه ای و کارآفرین در دبی و گسترده تر امارات متحده عربی برای حمایت از اهداف اقتصاد هوش مصنوعی این کشور انجام می شود.به رهبری Oracle Women