ECSSR به عنوان شریک دانش در UMEX و SimTEX شرکت می کند

ECSSR به عنوان شریک دانش در UMEX و SimTEX شرکت می کند
ابوظبی، 24 ژانویه 2024 (وام) - ECSSR به عنوان بخشی از تمایل خود برای حمایت از رویدادهای ملی با تخصص تخصصی، و همگامی با برجسته ترین پیشرفت ها و آخرین روندها در زمینه های فناوری پیشرفته و هوش مصنوعی ، به عنوان یک شریک دانش، در نمایشگاه سیستم های بدون سرنشین (UMEX) و نمایشگاه شبیه سازی و آموزش (SimTEX)