نهادهای اماراتی محصول و سیستم در مقیاس بزرگ را در UMEX و SimTEX 2024 به نمایش می گذارند

نهادهای اماراتی محصول و سیستم در مقیاس بزرگ را در UMEX و SimTEX 2024 به نمایش می گذارند
نمایشگاه‌های UMEX و SimTEX 2024 که در مرکز نمایشگاه‌های ملی ابوظبی (ADNEC) برگزار می‌شود، دارای نوآوری‌های تکنولوژیکی پیشگام در سیستم‌های بدون سرنشین، شبیه‌سازی، آموزش، هوش مصنوعی و روباتیک بود و چندین محصول جدید از شرکت‌های اماراتی عرضه شد.شرکت ها و نهادهای ملی پیشرو و همچنین دانشجویان از سراسر دا