UMEX و SimTEX 2024 بزرگترین نسخه خود را برای معاملات دفاعی با 2.9 میلیارد درهم به پایان رساندند

UMEX و SimTEX 2024 بزرگترین نسخه خود را برای معاملات دفاعی با 2.9 میلیارد درهم به پایان رساندند
ابوظبی، 25 ژانویه 2024 (وام) -- ششمین نسخه UMEX & SimTEX 2024 با اعلام 18 معامله به مبلغ 2.932 میلیارد درهم توسط شورای توازون، مرجع خرید دفاعی و امنیتی امارات برای وزارت دفاع، به پایان رسید.مجموع معاملات امضا شده از طرف وزارت دفاع در روز سوم و آخر به 8 قرارداد با شرکت های داخلی و بین المللی رسید که