معاملات وزارت دفاع برای روزهای اول و دوم UMEX و SimTEX 2024 بیش از 1.9 میلیارد درهم است

معاملات وزارت دفاع برای روزهای اول و دوم UMEX و SimTEX 2024 بیش از 1.9 میلیارد درهم است
الخبرابوظبی، 24 ژانویه 2024 (وام) -- در دومین روز از ششمین ویرایش UMEX و SimTEX 2024، ارزش انباشته معاملات امضا شده از طرف وزارت دفاع (MoD) به 939 میلیون درهم رسید.این مطلب طی یک کنفرانس مطبوعاتی که امروز توسط زاید سعید المرایخی، سخنگوی رسمی شورای توازون، با حضور مونا احمد الجابر، رئیس ارتباطات شرکت